BINNEN 1-3 WERKDAGEN VERZONDEN (BE) + VANAF €100 GRATIS VERZENDING + VEILIG & SNEL BETALEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

BOETIEK MARTE BV
Grote Markt 20
2200 Herentals

E-mailadres: hallo@boetiekmarte.be
BTW nummer: BE0712 936 736
Website: www.boetiekmarte.be

Retouradres: Grote Markt 20, 2200 Herentals
Naam zaakvoerder: Marte Wynants

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

- In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij, als dienstverlener, onze producten aan jou, als klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen. 

Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 

- De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing. 

AANBOD EN AANVARING

Wij, als Dienstverlener, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aankoopt, is het geldende aanbod. 

- Wij, als dienstverlener, kunnen niet aan ons aanbod worden gehouden indien, jij als klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.

 

HET AANBOD

Het aanbod in artikelen wordt telkens visueel gemaakt via afbeeldingen en een volledige en duidelijke waarheidsgetrouwe beschrijving. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Alle afbeeldingen, specificaties en/of gegevens in aanbiedingen en/of offertes van BOETIEK MARTE kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de online overeenkomst. Elk aanbod bevat de informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn.

De prijs is steeds afhankelijk van het gekozen product. De prijzen staan steeds vermeld op onze website. 

 • Prijzen inclusief BTW
 • Alle prijzen zijn vermeld in euro
 • Prijzen zijn exclusief eventuele kosten voor levering
 • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
 • De wijze van betaling
 • De leveringstermijn
 • De eventuele talen waarin naast het Nederlands de overeenkomst kan gesloten worden
 • Stakingen door BPOST en laattijdige leveringen niet de fout van de ondernemer zijn
 • De overeenkomst aangegaan tussen jij, als klant, en wij, als dienstverlener. De overeenkomst gaat in bij het aankopen van een product.

 

BESTELLING

Een overeenkomst komt pas geldig tot stand bij het plaatsen van de bestelling en het afronden van de betaling. Hierna krijgt u van ons een bevestigingsmailtje toegestuurd.

 

VERZENDING

Al onze bestellingen gebeuren via BPOST. Nadat u van ons een bevestigingsmailtje gekregen hebt maken wij uw pakketje klaar. Dit word ten laatste de volgende werkdag via BPOST verzonden. Hierdoor krijg u vaak uw pakketje na 1 werkdag al in huis. Wanneer u niet thuis bent laat BPOST een briefje achter in uw brievenbus of probeert hij het bij de buren af te leveren.
Via BPOST krijg u ook een track & trace code ter beschikking zodat u uw pakketje overal gemakkelijk kan volgen.

- Voor aankoop en verzending van producten gelden de volgende bepalingen:
Als verzendadres geldt het adres dat jij, als klant, hebt opgegeven. Wij, als dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie. Bij het opgeven van een foutief adres zal dit aan jou, de klant aangerekend worden. Zowel de retourkost als de nieuwe verzendkost aan huidig tarief.

Wij, als dienstverlener, verzenden de producten binnen de 3 werkdagen. Indien producten niet op voorraad zijn, word jij, als klant, op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd of annulering van bestelling.

- Wanneer de bezorging van een product vertraging heeft, ontvang jij, als klant, hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen heb jij, als klant, het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

- Wanneer jij, als klant, niet thuis bent op het moment van levering van het product, wordt deze naar een postpunt gebracht. Het te laat ophalen door jou, als klant, van jouw pakket geeft jou, als klant, echter geen recht de overeenkomst te ontbinden.

- Wij, als dienstverlener, kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door jou, als klant, werden ontvangen.

 

BETALING

Betalingen gebeuren steeds online via het beveiligde platform van onze webshop.
Producten die via onze website zijn aangekcoht, dienen onmiddellijk en via onze website via de door ons gekozen betaalprovider te worden betaald. Producten die in de winkel worden aangekocht dienen onmiddellijk in de winkel cash of via bancontact te worden betaald.
Betaalmogelijkheden zijn; bancontact/mistercash, visa, mastercard.
Wanneer u via overschrijving wenst te betalen kan dit. Stuur ons dan eenvoudig een mailtje met duidelijk wat u wil bestellen naar hallo@boetiekmarte.be. Hou hier wel rekening mee dat de verzending pas gebeurd wanneer wij de betaling ontvangen hebben. Dit kan enkele dagen in beslag nemen.
Wanneer een betaling op eender welke manier dan ook niet is afgerond zal de bestelling niet behandeld worden dus ook niet verzonden worden naar de consument.
BOETIEK MARTE is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

 

HERROEPINGSRECHT

Wanneer een klant niet tevreden is met de aankoop bestaat de mogelijkheid te retourneren.
U kan de artikelen eenvoudig naar ons retourneren binnen de 14 kalenderdagen. Stuur ons even een mailtje naar hallo@boetiekmarte.be en wij bezorgen u alle informatie die u nodig hebt om het pakketje zo eenvoudig mogelijk te retourneren. De kosten voor de retour zijn voor de consument.
retouradres: Grote Markt 20, 2200 Herentals.


De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst of de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. U kan uw bestelling dan zonder boete of opgave van reden terugsturen (dit gebeurt op eigen kosten van de klant en voor uw eigen zekerheid liefst aangetekend) of terugbrengen in de winkel.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet jij, als klant, ons, als dienstverlener, via een ondubbelzinnige verklaring via hallo@boetiekmarte.be op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen.  Deze mededeling moet ons, als dienstverlener, bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Jij, als Klant, bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behouden wij, als dienstverlener, ons het recht voor om jou, als klant, aansprakelijk te stellen een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door jou, als klant, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en een aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien jij, als klant, de goederen fysiek wenst terug te brengen naar de winkel, dan dien jij, als klant, ons, als dienstverlener, hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Jij, als klant, dient vervolgens de goederen samen met het retourformulier, af te komen geven in de winkel. Wij, als dienstverlener, bezorgen jou, als klant dan een terugbetaling van het aankoopbedrag. 

Indien jij, als klant, de overeenkomst herroept, zullen wij, als dienstverlener, alle tot op dat moment van jou, als klant; ontvangen betalingen, aan jou, als klant, terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing van jou, als klant, om de overeenkomst te herroepen.

Wij, als dienstverlener, betalen jou, als klant, terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij, als klant, de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij jij, als klant, uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd.

 

Uitzonderingen: Artikelen in solden, aangekocht in de winkel, kunnen niet geretourneerd worden.

  

BINDING

Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn steeds bindend.

 

TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst online afgesloten word, worden de puntjes van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien er iets niet duidelijk is kan u ons altijd contacteren via hallo@boetiekmarte.be.

 

AANSPRAKELIJKHEID

De klant is verplicht geleverde artikelen onmiddellijk te controleren op eventuele fouten.
Indien blijkt dat de geleverde artikelen niet juist, ondeugdelijk of incompleet is dient de klant (voor de terugzending) deze gebreken onmiddellijk te bevestigen door deze schriftelijk te melden aan hallo@boetiekmarte.be. Indien deze niet tijdig gemeld worden (binnen de 14 dagen) kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Het oorspronkelijke label mag NIET verwijderd worden van het artikel. Is dit wel het geval dan bevindt het artikel zich niet meer in nieuwstaat en kunnen wij dit niet vergoeden.

Onze aansprakelijkheid geldt niet indien 

 • De klant de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
 • De geleverde artikelen onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met onze aanwijzingen en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.
 • Goederen die gedragen of gewassen zijn of tekenen hiervan vertonen. 
 • Goederen die sporen van gebruik vertonen. 
 • Schoenen met beschadigde zolen. 
 • Goederen waarvan onderdelen of accessoires ontbreken.
 • Goederen waar de zichtbare labels of verzegelingen verbroken zijn.

Wij, als dienstverlener, zullen ons steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als klant, erkent dat wij, als dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting. 

Wij, als dienstverlener, hebben het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij, als dienstverlener, hebben deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. 

Indien jij, als klant, een gebrekkig product ontvangt, zullen wij, als dienstverlener, proberen om de goederen op onze kosten te herstellen. Indien dit niet mogelijk is geven wij, als dienstverlener, jou, als klant, de keuze tussen een nieuw product of een terugbetaling van de aankoopprijs.

 

OVERMACHT

Indien levering van een besteld artikel onmogelijk blijkt te zijn is BOETIEK MARTE hiervoor niet aansprakelijk. Wel zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Dit vervangend artikel wordt eerst via mail besproken met consument alvorens dit verzonden word. Indien dit artikel niet weerhouden wordt door de consument zal het betaalde bedrag dan zo snel mogelijk terugbetaald worden aan de consument.


BOETIEK MARTE is niet verantwoordelijk voor verlies of schade berokkend door oponthoud bij derden of door het niet-uitvoeren van haar verplichtingen vervat in deze voorwaarden als die veroorzaakt zijn door: staking, bezetting, rellen, oorlog, brand, overmacht, ongevallen, gebreken of tekorten bij de leveranciers, het niet-toekennen van import- of exportlicenties, onderworpenheid aan de wet, voorschriften of bevel, of te wijten aan andere omstandigheden of oorzaken die effect zouden hebben op het slecht uitvoeren van die voorwaarden, of om het even welke omstandigheid buiten de macht van BOETIEK MARTE.
BOETIEK MARTE heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Wij, als dienstverlener, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. Wij, als dienstverlener, zullen het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.  

Wij, als dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten. 

Jij, als klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken aan ons, als dienstverlener. De klacht wordt enkel aanvaard indien het product zich in de oorspronkelijke/originele staat bevindt (= het item is ongewassen, ongedragen & alle labels hangen er nog aan!).

Indien van een gebrek later melding zou worden gemaakt van een fysiek product, dan komt jou, als klant, geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

 

CADEAUBONNEN

De cadeaubonnen zijn 12 maanden geldig. Ze kunnen niet gebruikt worden bij het aankopen van artikelen uit onze outlet/stockverkoop & worden niet verlengd!

Indien jij, als klant, een bon verwerft na een giveaway heeft deze bon een beperkte geldigheidsduur genoteerd op de bon.

 

EIGENDOMSRECHT

Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door jou, als klant, dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s en/of materialen, en overige inhoud op de website, eigendom zijn van ons, als dienstverlener, en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

Het is jou, als klant, uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door ons, als dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. 

 

GEGEVENSVERWERKING

Door het aankopen van onze goederen verklaar jij je, als klant, akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens conform onze privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met onze privacyverklaring die toegankelijk is op onze website.  

In het kader van de diensten die wij, als dienstverlener, verrichten, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die jij, als klant, opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met jou, als klant, naar behoren uit te voeren. 

 

GEHEIMHOUDING

Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen.

Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake klanten en vroegere of potentiële klanten, contractuele voorwaarden, enz…, tenzij:

 • Het informatie betreft die publiek beschikbaar is zonder toedoen noch nalatigheid vanwege partijen 
 • Het informatie betreft die partijen verplicht zijn mee te delen wegens een definitief (waartegen alle rechtsmiddelen haar uitgeput) rechterlijk bevel, een definitieve arbitrale beslissing, of een definitief bevel vanwege een overheidsinstantie, 
 • Het informatie betreft die partijen verplicht is mee te delen op grond van enige wettelijke, decretale of reglementaire of andere bindende bepaling van overheidswege, 
 • Partijen informatie dient mee te delen in het kader van zijn/haar verdediging in een gerechtelijke procedure of arbitrage. 

Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de overeenkomst en erna. 

Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout.

In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 1.500,- onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

 

ALGEMEEN

Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken.